Grafiek: linoleumsnede, houtsnede en sjabloondruk. Bomen, Portretten en Onleesbare Brieven

Nieuw is de serie "Black Lives Matter", een serie portretten van mensen van kleur. (voor meer portretten op pijltje klikken naar volgende pagina's)

Mark is geboeid door oude bomen. Ze worden vaak verbeeld in gestileerde, sterke vormen, als 'portretten' van oude bomen. Mark is ook geraakt door de bosbranden die o.a. ontstaan door de klimaat verandering.

Verder zijn er "onleesbare brieven". Minitieus uitgesneden tekens van zelf ontworpen, niet bestaande handschriften. Meestal ontwerpt Mark deze lino's n.a.v. zijn razendsnel geschreven handschriften die te zien zijn onder de portfolio-categorie <Kalligrafie>.

Mark: "de lino dwingt me om vormen en kleuren te vereenvoudigen en daarmee tot de essentie terug te brengen"

Mark_van_Praagh_In_de_maneschijn_linoleumsnede_2018_20x30cm.jpg

Mark van Praagh, In de maneschijn, linoleumsnede, 20 x 30 cm, 2018