Grafiek: linoleumsnede, houtsnede en sjabloondruk. Bomen, Portretten en Onleesbare Brieven

Mark_van_Praagh_Code_Orange_linoleumsnede_2019_kl.jpg

Er zijn verschillende series grafiek, vooral linoleumsneden: serie Black Lives Matter, Portretten, Bomen, Vrije Kalligrafie 

Mark: "de lino dwingt me om vormen en kleuren te vereenvoudigen en daarmee tot de essentie terug te brengen"